Hồ sơ pháp lý

1. Chứng nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

2. ICA Chứng nhận Hệ thống quản lý An Toàn Thực Phẩm

3. Cục An Toàn Thực Phẩm – Bộ Y Tế