Natrumax Việt Nam

Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Tất Tùng

Tổng Giám Đốc
Nguyễn Bá Hà

Điều hành kinh doanh toàn quốc

Phó tổng giám đốc
Lê Bá Tứ

Phụ trách kinh doanh
miền Nam và Tây Nguyên

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.